Säädösmuutosten hakemisto: 1981

104/1981
Asetus lunastusten ja toimituspalkkioiden perimisen lakkauttamisesta eräissä tuomiokunnissa ja Ahvenanmaan tuomiokunnan hoidon järjestämisestä
103/1981
Asetus työvoimaministeriön eräiden toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
101/1981
Asetus Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) neuvoston hyväksymän, radioaktiivisen jätteen mereen laskemista koskevan monenvälisen neuvonta- ja valvontajärjestelmän perustamista tarkoittavan päätöksen voimaansaattamisesta
100/1981
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn Kostamuksen vuoririkastamokombinaatin laajentamista koskevan yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta
99/1981
Asetus Ruotsin kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen voimaansaattamisesta ja sen eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta
98/1981
Laki Ruotsin kanssa tulo- ja omaisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan lisäsopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.
93/1981
Asetus sähkölaitteiden tarkastuksista perittävistä maksuista
91/1981
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
88/1981
Asetus eräistä posti- ja lennätinlaitoksen virkajärjestelyistä
87/1981
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
86/1981
Asetus Helsingin yliopiston eräistä virkajärjestelyistä
85/1981
Asetus eräistä virkajärjestelyistä
84/1981
Päätös merimieseläkelain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun viivästyskoron määräämisestä
82/1981
Päätös perusteista, joiden mukaan työntekijäin eläkelain 19 b §:n 4 momentissa, lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 §:ssä, maatalousyrittäjien eläkelain 19 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 17 §:ssä säädetty kertasuoritus lasketaan
80/1981
Päätös öljyväkirehuveron muuttamisesta
79/1981
Päätös kunnan osuuden enimmäismäärän vahvistamisesta kansaneläkelain mukaisten tukiosien kustannuksista vuodelta 1981
77/1981
Asetus vuonna 1981 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta
75/1981
Asetus Albanian kanssa tehdyn kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
74/1981
Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen F.4. voimaansaattamisesta
73/1981
Asetus tullimenetelmien yksinkertaistamisesta ja yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen C.1. voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.