Säädösmuutosten hakemisto: 1979

68/1979
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien luettelon muuttamisesta
67/1979
Laki vuonna 1979 maksettavasta palkasta toimitettavasta ennakonpidätyksestä
64/1979
Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1979
60/1979
Asetus yhden sopimuspalkkaisen ylitarkastajan viran perustamisesta teknilliseen tarkastuslaitokseen
57/1979
Asetus Helsingin yliopiston kvestorin viran kelpoisuusehdoista
56/1979
Asetus Thaimaan kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Thaimaasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista ja valvomista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
55/1979
Asetus vehnän kauppaa koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen sekä elintarvikeapua koskevan vuoden 1971 yleissopimuksen voimassaoloajan neljänneksi pidentämiseksi tehtyjen vuoden 1978 pöytäkirjojen voimaansaattamisesta
54/1979
Asetus tavaroiden ja palvelusten kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan tarkistetun Nizzan sopimuksen voimaansaattamisesta
53/1979
Asetus Unkarin kanssa tehdyn maksusopimuksen muutosten voimaansaattamisesta
52/1979
Asetus Turkin kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
51/1979
Asetus Ruotsin kanssa tehdyn rajajokisopimuksen liitteen B muuttamista koskevan pöytäkirjan voimaansaattamisesta
50/1979
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnanrajojen tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
49/1979
Laki Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä kunnallisesta yhteistyöstä yli pohjoismaisten valtakunnan rajojen tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
45/1979
Asetus vankeinhoitolaitoksen työtoiminnassa tuotettujen suoritteiden hinnoittelun perusteista
43/1979
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan erään viran perustamisesta ja toisen lakkauttamisesta
38/1979
Laki julkisen joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
34/1979
Laki asuntojen perusparantamisesta
32/1979
Laki lapseksiottamisesta
31/1979
Laki aluevaihdosta valtion ja maanviljelijä Veikko Varpion ja emäntä Kerttu Varpion välillä
30/1979
Päätös tärkeimpien puutarhakasvilajien lajikkeista vuodeksi 1979

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.