Säädösmuutosten hakemisto: 1979

493/1979
Asetus jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen voimaan saattamisesta
492/1979
Laki jätteen ja muun aineen mereen laskemisen aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
491/1979
Päätös reumatautisten hoitolaitosten päivämaksuista
490/1979
Päätös eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä
489/1979
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla
488/1979
Asetus korkeakoulujen lääketieteellisissä laitoksissa suoritettavista sairaanhoitoon liittyvistä tutkimuksista ja ruumiinavauksista sekä niistä perittävistä maksuista annettujen säännösten kumoamisesta
487/1979
Päätös vuoden 1979 aikana markkinoitavan silakan ja kilohailin vähimmäishinnoista ja tavoitehinnoista
486/1979
Valtioneuvoston päätös valtion työtekijäin terveydenhuollon ohjesäännöstä
485/1979
Asetus työneuvoston käsiteltävistä asioista
476/1979
Päätös kalastuksen rajoittamisesta Perämeren alueella
473/1979
Asetus opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvista eräistä virkajärjestelyistä
472/1979
Asetus Jugoslavian kanssa yhteistyöstä matkailun alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
471/1979
Asetus Itävallan kanssa kulttuuriyhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
470/1979
Asetus psykologian tutkinnoista
469/1979
Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta
468/1979
Päätös työntekijäin eläkelain 9 §:n 2 momentin mukaisen ennakon perusteista vuonna 1979
467/1979
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
456/1979
Asetus kehitysalueiden tuotantotoiminnan tukemisesta annetussa laissa tarkoitettujen avustuksien myöntämisessä noudatettavista periaatteista
455/1979
Asetus eräiden lintulajien rauhoittamisesta
453/1979
Asetus Tsekkoslovakian kanssa kaupan esteiden vastavuoroisesta poistamisesta tehdyn sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.