Säädösmuutosten hakemisto: 1979

351/1979
Päätös pienyrittäjän vuosilomarahasta annetussa laissa tarkoitetun enimmäisvuositulon määrän ja vuosilomarahan suuruuden vahvistamisesta
348/1979
Päätös kotimaisilta telakoilta hankittavien troolareiden rahoitukseen myönnettävien lainojen yleisistä ehdoista
345/1979
Tiekuljetussopimuslaki
342/1979
Päätös perusteista kuntien rahoitusavustuksista annetun lain 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun tasoitusrajan määräämiseksi vuonna 1979
340/1979
Asetus Malesian kanssa tehdyn eräiden tekstiilituotteiden Malesiasta tapahtuvan tuonnin rajoittamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
339/1979
Asetus Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
338/1979
Laki Puolan kanssa tulo- ja varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
337/1979
Valtioneuvoston päätös merionnettomuudessa menetetystä henkilökohtaisesta omaisuudesta työntekijälle tulevan korvauksen perusteista
336/1979
Päätös kirjastorakennusten ja - huoneistojen piirustusten, työselitysten ja normaalihintojen perusteista
335/1979
Asetus valtion hevosjalostuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
333/1979
Asetus tullilaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
332/1979
Asetus virkamieseläkkeistä annetun lain mukaisen korkeimman täyden eläkkeen määrästä 1 päivästä helmikuuta 1979 lukien
321/1979
Päätös eräiden asuntolainojen koron alentamisesta
319/1979
Sähkölaki
317/1979
Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös nestekaasuasetuksen soveltamisesta
316/1979
Nestekaasuasetus
307/1979
Jätehuoltoasetus
306/1979
Päätös räjähdysaineiden kuljettamisesta tiellä annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen kumoamisesta
300/1979
Laki aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä
298/1979
Laki meren pilaantumisen ehkäisemisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.