Säädösmuutosten hakemisto: 1979

296/1979
Päätös ylimääräisestä kuntien ja kuntainliittojen investointiavustuksesta ja -lainasta
295/1979
Päätös invalidien ja muiden vajaatyökykyisten ammatinvalinnanohjaukseen liittyvää tutkimusta ja ohjausta suorittavien laitosten valtionavusta
294/1979
Päätös kuntajaon muutoksesta Lapuan kaupungin ja Nurmon sekä Ylihärmän kuntien välillä
291/1979
Laki Teollisen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osakeyhtiöstä
290/1979
Asetus Intian kanssa tehdyn suomalais-intialaisen sekakomission perustamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
289/1979
Asetus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista tehdyn eurooppalaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
288/1979
Asetus Neuvostoliiton kanssa tehdyn eräiden tavaroiden tullittomuutta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
287/1979
Laki Neuvostoliiton kanssa tehdyn eräiden tavaroiden tullittomuutta koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
286/1979
Asetus Norjan kanssa Tenojoen kalastuspiirin yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
285/1979
Laki Norjan kanssa Tenojoen yhteisestä kalastussäännöstä tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän kalastussäännön muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
284/1979
Päätös Ahvenanmaan maakunnassa oleville kunnille maataloustuen jako- ja valvontatehtävien hoitamisesta suoritettavista korvauksista
273/1979
Opintovapaalaki
270/1979
Päätös tärkeimpien peltokasvilajien lajikkeista
268/1979
Asetus villieläimistön ja -kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen I ja II liitteen muutosten voimaansaattamisesta
267/1979
Asetus Kenialle annettavaa pohjoismaista osuustoiminta-apua koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
266/1979
Asetus Tansanian johtamistaidon instituutin perustamisesta ja käytöstä tehdyn sopimuksen jatkamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
265/1979
Laki kehitysalueiden ammatillisen koulutuksen tukemisesta
262/1979
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
256/1979
Asetus puolustusministeriön hallinnonalan suoritteista perittävistä maksuista
248/1979
Asetus geologisesta tutkimuslaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.