Säädösmuutosten hakemisto: 1979

247/1979
Asetus Kemi Oy:n ulko- ja kotimaisille lainoille myönnettävistä valtion takauksista
240/1979
Laki toimiehtosopimuksen vaikutuksesta valtionapuun
239/1979
Laki yksityisten valtionapulaitosten sopimusvaltuuskunnasta
238/1979
Yksityisten valtionapulaitosten toimiehtosopimuslaki
234/1979
Laki valtion haltuun otettujen valtionapulaitosten palvelukseen perustuen myönnettyjen eräiden perhe-eläkkeiden järjestelyistä
231/1979
Asetus vuodelta 1979 maksettujen työnantajan sosiaaliturvamaksujen jakautumisesta
222/1979
Laki maatilametsätalouden veronhuojennuksista
221/1979
Laki tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
220/1979
Asetus taloudellisesta suunnittelukeskuksesta
217/1979
Asetus pelastushallinnon koulutuskeskuksesta
216/1979
Asetus sisäasiainministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
214/1979
Asetus valtiovarainministeriöstä
213/1979
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1979 aikana
212/1979
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1979 tulo- ja menoarvioon
211/1979
Päätös peltojen kesannoimisesta suoritettavista palkkioista
210/1979
Päätös tuotannonmuutossopimuksen tekemisen edellytyksistä ja tuotannonmuutoskorvauksen määräämisestä
208/1979
Kaupparekisteriasetus
205/1979
Laki ylimääräisestä yritysten työllistämistuesta
203/1979
Päätös verovelvolliselle uudelleen maksuunpannun ennakon kantamisesta
202/1979
Päätös työn suorittamisesta aiheutuneiden kustannusten arvioimisesta ennakonpidätystä toimitettaessa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.