Säädösmuutosten hakemisto: 1979

143/1979
Asetus erään professorin viran perustamisesta Lapin korkeakouluun ja viran haltijan tai viran väliaikaisen hoitajan eräistä tehtävistä
141/1979
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
140/1979
Asetus eräiden liikenneministeriön hallinnonalaan kuuluvien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
139/1979
Asetus eräiden opetusministeriön ja sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
138/1979
Asetus eräiden puolustusministeriön sekä puolustusvoimien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
137/1979
Asetus eräiden valtioneuvoston kanslian hallinnonalan virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
131/1979
Laki kaupparekisteristä sekä toiminimestä ja prokurasta annetun asetuksen kumoamisesta
130/1979
Prokuralaki
129/1979
Kaupparekisterilaki
128/1979
Toiminimilaki
127/1979
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuudesta
121/1979
Asetus oikeuskanslerinviraston sekä oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
120/1979
Asetus ulkoasiainhallinnon virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
116/1979
Päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
103/1979
Päätös mallien rekisteröinnissä noudatettavasta luokituksesta
102/1979
Päätös erään tilan ja eräiden alueiden siirtämisestä Heinäveden kunnasta Rantasalmen kuntaan
101/1979
Asetus Turkille annettavaa lainaa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
100/1979
Asetus Romanian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn pitkäaikaisen sopimuksen voimaansaattamisesta
99/1979
Asetus Albanian kanssa tieteen, kasvatuksen ja kulttuurin alalla tapahtuvasta vaihdosta vuosina 1979 ja 1980 tehdyn ohjelman voimaansaattamisesta
98/1979
Asetus vuoden 1977 kansainvälisen sokerisopimuksen voimaansaattamisesta sekä sokerin tuonnin säännöstelystä sanotun sopimuksen perusteella

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.