Säädösmuutosten hakemisto: 1979

1048/1979
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden perustamissuunnitelman tarpeellisuudesta eräissä tapauksissa vuonna 1980
1047/1979
Päätös kehitysvammaisten erityishuollon toimintayksiköiden eräiden käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1980
1046/1979
Päätös päihdehuollon käyttökustannusten enimmäismääristä vuonna 1980
1045/1979
Päätös asumistuen määräytymisperusteista
1044/1979
Päätös yleisohjeeksi keskuslämmitysasuntojen kohtuullisista vuokrista eräillä paikkakunnilla
1043/1979
Päätös yleisohjeeksi asuinhuoneistojen vuokrien korotusten enimmäismääristä
1041/1979
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan oppilaan kotikunnan on osallistuttava toisen kunnan peruskoulun käyttömenoihin sellaisen oppilaansa osalta, joka käy toisen kunnan peruskoulua tai sitä korvaavaa yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa
1040/1979
Päätös kunnalliseläinlääkärin matkakustannusten korvausten valtionosuuden perusteista
1036/1979
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
1035/1979
Asetus kasvinsuojelulaitokselle suoritettavista maksuista
1031/1979
Laki vuoden 1979 satovahinkojen johdosta myönnettävistä korkotukilainoista
1030/1979
Päätös palkansaajan ennakonpidätystunnuksen ja muiden ennakonpidätystä koskevien määräysten uudelleen vahvistamisesta
1029/1979
Päätös ennakonpidätyksessä vuonna 1980 noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1028/1979
Päätös vuodelta 1979 toimitettavassa verotuksessa noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
1027/1979
Päätös vuodelta 1979 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteista ja määristä
1026/1979
Metalliraha-asetus
1025/1979
Asetus maksujen pennimäärien pyöristämisestä
1024/1979
Laki maksujen pennimäärien pyöristämisestä
1023/1979
Laki aluevaihdosta valtion ja Espoon kaupungin välillä
1022/1979
Laki aluevaihdosta valtion ja Turun kaupungin välillä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.