Säädösmuutosten hakemisto: 1976

782/1976
Asetus Saudi-Arabian kanssa taloudellisesta, teollisesta ja teknologisesta yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
781/1976
Asetus psykotrooppisia aineita koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
780/1976
Asetus Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn kulttuurisopimuksen voimaansaattamisesta
779/1976
Asetus Saksan Liittotasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
778/1976
Laki Saksan Liittotasavallan kanssa keskinäisestä avunannosta tulliasioissa tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
777/1976
Asetus Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa tehdyn kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehtyä sopimusta muuttavan sopimuksen voimaansaattamisesta
776/1976
Laki Yhdistyneen Arabitasavallan kanssa kaksinkertaisen verotuksen sekä veron kiertämisen estämiseksi tuloverojen alalla tehdyn sopimuksen muuttamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
775/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
774/1976
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
773/1976
Päätös rukiin tuotantopalkkiosta
771/1976
Asetus Neuvostoliiton kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, lääketieteen ja sosiaaliturvan alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
770/1976
Asetus Koillis-Atlantin kalastusyleissopimuksen voimaansaattamisesta
769/1976
Asetus Iso-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan kanssa tehdyn rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan sopimuksen ja siihen liittyvällä noottienvaihdolla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
768/1976
valtion virkojen ja toimien järjestelyvaltuusasetus
767/1976
Valtion virkojen ja toimien järjestelyvaltuuslaki
766/1976
Asetus eräiden tehtävien siirtämisestä sosiaalihallitukselta ja lääkintöhallitukselta lääninhallitukselle annetun asetuksen kumoamisesta
713/1976
Laki eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virkojen ja toimien täyttämisestä
712/1976
Päätös eräiden puutuholaisten aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta
711/1976
Asetus valtion maitotalouskoelaitoksen erinäisistä suoritteista perittävistä maksuista
710/1976
Asetus palkkaturvalain nojalla maksettavasta suorituksesta toimitettavasta ennakonpidätyksestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.