Säädösmuutosten hakemisto: 1976

181/1976
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön ja sen hallinnonalojen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
180/1976
Asetus korkealaatuisen siemenaineiston tuottamisesta maatalouden tutkimuskeskuksessa
178/1976
Laki hukkakauran torjunnasta
175/1976
Laki sokerijuurikkaasta valmistettujen tuotteiden valmisteveron väliaikaisesta poistamisesta
173/1976
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
171/1976
Asetus välittömän verotuksen piiri- ja paikallishallinnosta
169/1976
Asetus eräiden rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä rajavartiolaitoksen virkojen ja toimien luettelon muuttamisesta
166/1976
Päätös vuodelta 1975 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvauksen perusteista ja määristä
165/1976
Päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1976
164/1976
Päätös henkilövuokra-autoliikenteen ja linja-autojen tilausliikenteen ylimmistä sallituista maksuista eräissä tapauksissa
163/1976
Päätös äitiysavustuksen suuruuden vahvistamisesta
162/1976
Asetus eräiden sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
145/1976
Laki veron viivästyskorosta ja jäämämaksusta
144/1976
Päätös eräiden yhteisöjen velvollisuudesta suorittaa varallisuusveroa vuodelta 1976 annetussa laissa tarkoitetun ennakon kantamisesta
143/1976
Päätös valtion teknillisen tutkimuskeskuksen vuonna 1975 arkistokelpoisiksi hyväksymistä kirjoitustarvikkeista
141/1976
Asetus eräiden puolustusministeriön sekä puolustusvoimien virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
135/1976
Laki ehdollisesta rangaistuksesta
133/1976
Asetus eräiden myrskytuhoalueiden metsänviljelytöiden suorittamisesta
131/1976
Päätös huoneenvuokrien korotusten enimmäismääristä
130/1976
Päätös hintojen valvonnasta ja säännöstelystä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.