Säädösmuutosten hakemisto: 1976

1099/1976
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan liikevaihtoverolain muuttamisesta 23 päivänä joulukuuta 1976 annetun lain voimaantulosäännöksessä tarkoitetut vähennykset määrätään
1091/1976
Laki vuodelta 1977 toimitettavassa valtionverotuksessa sovellettavista veroasteikoista ja veroprosenteista
1089/1976
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavasta lisäverosta
1088/1976
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan jatkamisesta
1080/1976
Päätös Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisessä ympäristönsuojelusopimuksessa tarkoitetusta valvontaviranomaisesta
1078/1976
Asetus Joensuun korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
1077/1976
Asetus Kuopion korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
1076/1976
Asetus Lappeenrannan teknillisen korkeakoulun virkojen ja toimien kelpoisuusehdoista sekä viran ja toimen haltijoiden tehtävistä
1072/1976
Päätös liikevaihtoveron palauttamisesta voin hinnanalennusmaksuista maksuvelvollisille aiheutuvan ylimääräisen liikevaihtoverorasituksen korvaamiseksi
1070/1976
Asetus metsäntutkimuslaitoksesta
1067/1976
Laki Koillis-Atlantin kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta
1062/1976
Asetus Saksan Demokraattisen Tasavallan kanssa yhteistyöstä terveydenhuollon, sosiaaliturvan ja lääketieteen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1061/1976
Asetus yksityisoikeuden yhdenmukaistamiseksi toimivan kansainvälisen instituutin perussääntöön tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
1060/1976
Asetus työhön pääsemiseksi vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1059/1976
Asetus satamissa käytettyjen uusien lastinkäsittelymenetelmien sosiaalisia vaikutuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1058/1976
Asetus suojelua bentseenimyrkytysvaaroilta koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1057/1976
Asetus työntekijäin edustajien suojelua yrityksessä ja heidän toimintansa helpottamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1056/1976
Asetus työkyvyttömyys-, vanhuus- ja jälkeenjääneiden etuuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
1055/1976
Asetus Neuvostoliiton kanssa tieteellis-teknillisestä yhteistoiminnasta tehdyn sopimuksen edellyttämän suomalais-neuvostoliittolaisen komitean suomalaisesta osapuolesta
1054/1976
Asetus Italian kanssa sivistyksellisestä ja tieteellisestä yhteistyöstä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.