Säädösmuutosten hakemisto: 1976

104/1976
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
103/1976
Asetus eräiden työvoimaministeriön ja sen alaisten työvoima-asiain piiri- ja paikallishallinnon virkojen perustamisesta
100/1976
Asetus eräiden maa- ja metsätalousministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
98/1976
Asetus yhden vanhemman lääninsihteerin viran perustamisesta Pohjois- Karjalan lääninhallitukseen
97/1976
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
96/1976
Asetus oikeusministeriön hallinnonalan eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
95/1976
Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
94/1976
Laki erään viran perustamisesta
93/1976
Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
92/1976
Laki henkilöautoista valtiolle vuonna 1976 suoritettavasta käyttömaksusta
91/1976
Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1976
89/1976
Päätös eräistä karttajäljennöksistä ja -otteista perittävästä leimaverosta
88/1976
Päätös maanmittaustoimituksista perittävistä työaikakorvauksista ja täydentämiskorvauksista sekä lohkomisesta ja halkomisesta perittävistä pinta- alakorvauksista
87/1976
Päätös kunnille ja kuntainliitoille suoritettavasta työllistämistuesta
85/1976
Asetus geologisen tutkimuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
83/1976
Asetus maitotaloustuotteiden tarkastuslaitoksen suoritteista perittävistä maksuista
80/1976
Asetus tullitoimituksista perittävistä maksuista
79/1976
Päätös rauhoitettujen harvinaisten eläinten tuottamien vahinkojen korvaamiseksi annettavista avustuksista
78/1976
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan liikkeen-, ammatin- ja maatilatalouden harjoittajan oman työn arvo on arvioitava vuodelta 1975 toimitettavassa tulo- ja varallisuusverotuksessa
76/1976
Päätös alueellisesta kuljetustuesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.