Säädösmuutosten hakemisto: 1974

1089/1974
Asetus lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista suoritettavista maksuista
1086/1974
Laki haja-asutusalueiden vähittäiskaupan rahoitustuesta
1083/1974
Päätös hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden toimituksissa Ruotsiin
1082/1974
Päätös Oulun yliopiston eräiden virkojen siirtämisestä kasvatustieteiden tiedekunnan käyttäytymistieteiden laitokseen ja Oulun opettajankoulutuslaitokseen
1080/1974
Päätös hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden kaupassa
1079/1974
Asetus hintojen, myyntiehtojen ja kuljetushintojen julkistamisesta ja noudattamisesta eräiden rauta- ja terästuotteiden kaupassa
1078/1974
Asetus sopimuspalkkaisen arkkitehdin viran perustamisesta oikeusministeriöön
1077/1974
Asetus Mongolian kanssa tehdyn pitkäaikaisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
1076/1974
Asetus Ruotsin kanssa hinta- ja rahtijärjestelmän soveltamisesta rauta- ja teräsalalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1075/1974
Asetus Euroopan hiili- ja teräsyhteisön jäsenvaltioiden ja Euroopan hiili- ja teräsyhteisön kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1074/1974
Asetus Portugalin kanssa maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
1073/1974
Laki Portugalin kanssa maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
1072/1974
Päätös ennakkopidätyksen toimittamisesta sekä merimiesveron suorittamisesta vuonna 1975
1071/1974
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan maatilaan kuuluvien eräiden etuuksien arvo vuodelta 1974 toimitettavassa verotuksessa määrätään
1070/1974
Päätös vuodelta 1974 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
1065/1974
Laki metsäteollisuuden suhdannepidätysten verottamisesta
1062/1974
Asetus valtionrautateiden eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
1061/1974
Asetus sisätautiopin apulaisprofessorin viran perustamisesta eläinlääketieteelliseen korkeakouluun
1056/1974
Tulo- ja varallisuusveroasetus
1055/1974
Laki merimiesveron suorittamisesta vuonna 1975

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.