Säädösmuutosten hakemisto: 1973

1051/1973
Päätös kuntien kantokykyluokituksen vahvistamisesta vuodeksi 1974
1050/1973
Asetus eräiden ulkoasiainhallinnon virkojen ja toimien perustamisesta
1049/1973
Päätös elintarvikkeisiin käytettäväksi sallituista lisäaineista annettujen päätösten kumoamisesta
1048/1973
Asetus eräiden evankelisluterilaisen kirkon viranhaltijain palkkausluokista
1046/1973
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1973 tulo- ja menoarvioon
1035/1973
Laki valtakunnallisen nuorisotyön valtionavusta
1034/1973
Laki svenska social- och kommunalhögskolan -nimisestä korkeakoulusta
1033/1973
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain voimaansaattamisesta
1032/1973
Laki Helsingin kauppakorkeakoulusta
1031/1973
Laki Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattamisesta
1030/1973
Laki Turun yliopistosta
1029/1973
Laki valtion haltuun siirtyvän Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjaston henkilökunnan aseman järjestämisestä
1028/1973
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan lapsen kotikunnan on suoritettava korvausta vieraalle kunnalle tämän kunnan peruskoulua tai sitä korvaavan yksityisen oppikoulun peruskoulua vastaavaa luokkaa käyvästä oppilaasta
1027/1973
Asetus maidon ja vehnän markkinoimismaksusta
1026/1973
Laki maidon ja vehnän markkinoimismaksusta
1025/1973
Asetus Espanjan kanssa tehdyn lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
1024/1973
Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 61 artiklan muutoksen voimaansaattamisesta
1023/1973
Asetus Neuvostoliiton kanssa Kostamuksen rikastamokombinaatin rakentamisesta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
1022/1973
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention 21 artiklan 1 kappaleen ja D-liitteen muutosten hyväksymisestä sovellettavaksi Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
1021/1973
Asetus Norjan kanssa kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi sekä veron kiertämisen estämiseksi tulo- ja omaisuusverojen osalta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.