Säädösmuutosten hakemisto: 1971

825/1971
Päätös metsämaan puhtaan tuoton raha-arvosta Enontekiön, Inarin ja Utsjoen kunnissa
824/1971
Päätös kotivoista suoritettavan hinnanalennuskorvauksen määrästä
822/1971
Asetus erityisen luonnonsuojelualueen muodostamisesta Laajoen suistoon
821/1971
Asetus Outokumpu Oy:n ulkomaisten lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista
820/1971
Asetus Suomen, Norjan ja Ruotsin välisen Pohjoiskalotin ammattikurssikeskusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
819/1971
Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten ammattikouluista
817/1971
Asetus matkustajien ja matkatavaran kuljetusta rautateitse (CIV) ja tavarankuljetusta rautateitse (CIM) koskevien kansainvälisten yleissopimusten muutosten voimaansaattamisesta
816/1971
Asetus matkustajien ja matkatavaran kuljetusta rautateitse koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen (CIV) tehdyn rautateiden vastuuta matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskevan lisäyleissopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan B voimaansaattamisesta
815/1971
Laki matkustajien ja matkatavaran kuljetusta rautateitse (CIV) koskevan kansainvälisen yleissopimuksen rautateiden vastuuta matkustajien kuolemasta ja loukkaantumisesta koskevan lisäyleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
814/1971
Asetus Alankomaiden kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
813/1971
Laki Alankomaiden kanssa tehdyn kansainvälisiä maantiekuljetuksia koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
812/1971
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
811/1971
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1972
808/1971
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
807/1971
Asetus merilain 252 ja 254 §:ssä tarkoitettujen sekä eräiden muiden palkkioiden ja korvausten suorittamisesta valtion varoista
806/1971
Asetus Jokioisten rautatien liittämisestä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton väliseen rautatieyhdysliikenteeseen
803/1971
Asetus Helsingin V ja VI tullikamarien lakkauttamisesta
802/1971
Asetus pientonniston rakennuslainoille annettavista valtion takauksista
797/1971
Laki Helsingin kaupungin Vuosaaren kylässä olevan rauhoituspiirin osittaisesta purkamisesta
795/1971
Päätös eräiden elatusapujen korottamisesta elinkustannusindeksin nousun johdosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.