Säädösmuutosten hakemisto: 1971

794/1971
Päätös vuodelta 1971 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa rakennusten jälleenhankinta-arvon määräämisessä noudatettavista perusteista
793/1971
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan rakennuspaikan ja maapohjan käypä arvo sekä rakennusmaa-alueen lisäarvo on tulo- ja omaisuusverotuksessa vuodelta 1971 arvioitava
792/1971
Valtioneuvoston päätös leimaverolain soveltamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta
791/1971
Päätös Eräjärven kunnan alueen siirtämisestä Oriveden kuntaan
790/1971
S Jyväskylän yliopiston kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan tutkintosääntö
782/1971
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
780/1971
Asetus Imatran Voima Osakeyhtiön toisen ydinvoimalaitoksen hankintaan liittyvälle luotolle annettavista valtion takauksista
778/1971
Kasvatusneuvola-asetus
777/1971
Asetus väestörekisteristä annettavista todistuksista, otteista ja jäljennöksistä perittävistä maksuista annetun asetuksen kumoamisesta
769/1971
Päätös enintään 25 henkilöä varten tarkoitettuja S 1-luokan väestönsuojia koskevista helpotuksista
766/1971
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista posti- ja lennätinlaitoksen toimipaikoista
765/1971
Asetus ennakkoäänestyspaikkoina olevista Suomen edustustoista
764/1971
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
763/1971
Asetus posti- ja lennätinlaitoksen eräiden virkojen ja toimien lakkauttamisesta ja perustamisesta
762/1971
Asetus liikennöimismaksuista valtion lentoasemilla
761/1971
Asetus työajasta valtion virastoissa ja laitoksissa 11 päivänä joulukuuta 1971
758/1971
Asetus El Salvadorin kansalaisten viisumivapaudesta
757/1971
Asetus taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Romanian kanssa tehdyn sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
756/1971
Asetus taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Unkarin kanssa tehdyn sopimuksen soveltamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
754/1971
Laki maankuivatuslainan osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä eräissä tapauksissa

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.