Säädösmuutosten hakemisto: 1971

666/1971
Päätös valtion viljavaraston maksettavista kotimaisen rukiin ja vehnän hinnoista
662/1971
Asetus asevelvollisten palveluskelpoisuuden tarkastuksista
659/1971
Asetus Joensuun korkeakoulun yleisen uskontotieteen lehtorin viran muuttamisesta ortodoksisen uskonnon lehtorin viraksi
657/1971
Asetus Jyväskylän yliopiston kasvatustieteen, erityisesti koulusuunnittelun apulaisprofessorin viran muuttamisesta nimeltään kasvatustieteen, erityisesti koulusuunnittelun, apulaisprofessorin viraksi
655/1971
Päätös eräiden valmisteiden julistamisesta lievästi myrkyllisiksi torjunta-aineiksi
654/1971
Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta perityttää sairaalamaksuja ulosottotoimin ilman tuomiota tai päätöstä
653/1971
Päätös pakettiauton tavaratilan mittaamisesta
652/1971
Päätös suhdannetalletusten nostamisesta
651/1971
Päätös investointirahaston käytöstä sekä investointirahastoon tehtävän siirron kieltämisestä
646/1971
Asetus Svenska Aftonläroverket i Helsingfors -nimisen iltaoppikoulun ottamisesta valtion haltuun ja sen muuttamisesta Andra svenska lyceum i Helsingfors -nimisen yhteislyseon iltalinjaksi
645/1971
S Valtion työmaiden huolto-ohjesääntö
640/1971
Asetus rikoksen johdosta tapahtuvaa luovuttamista koskevan eurooppalaisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
639/1971
Asetus Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen hammasmateriaalin koetuslaitoksen perustamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
638/1971
Laki Suomen, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä pohjoismaisen hammasmateriaalin koetuslaitoksen perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
637/1971
Päätös lääkärintarkastuksista työturvallisuuslain 44 §:ssä tarkoitetussa työssä
636/1971
Päätös työturvallisuuslain soveltamisesta käsikäyttöisiin moottorisahoihin ja niiden tarkastukseen
635/1971
Päätös Pohjois- ja Sisä-Suomen alueella viljellyn rukiin tuotantopalkkioista
631/1971
Asetus eräiden kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalan virkojen perustamisesta
630/1971
Päätös valmisteen julistamisesta lievästi myrkylliseksi torjunta- aineeksi
624/1971
Asetus sanoma- ja aikakauslehdistä postiliikenteessä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.