Säädösmuutosten hakemisto: 1971

286/1971
Asetus kansainvälisessä postiliikenteessä yleisöltä perittävien maksujen määrittämiseen sovellettavan kultafrangin vasta-arvosta Suomen rahana ja eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista maksuista
281/1971
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention B- liitteen muutoksen voimaansaattamisesta
279/1971
Laki peruskoulun luokanopettajan valmistuksesta
278/1971
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1971 tulo- ja menoarvioon
276/1971
Päätös kvarkin hinnan alentamisesta
274/1971
Asetus taloudellisesta, teollisesta ja teknisestä yhteistyöstä Tshekkoslovakian kanssa tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
273/1971
Päätös ylimääräisten lisäeläkkeiden myöntämisestä eräille entisille poliisimiehille ja ylikonduktööreille
272/1971
Laki ennakkotiedosta ja muutoksenhausta eräissä eläkeasioissa
265/1971
Päätös maidon kuljetusavustuksista
264/1971
Päätös lypsylehmien luvun perusteella annettavista avustuksista
263/1971
Päätös lihan tuotantoavustuksista
262/1971
Päätös maidon tuotantoavustuksista
258/1971
Laki valtion Porvoon maalaiskunnassa omistamaan sotilasvirkataloon kuuluvan määräalan luovuttamisesta
257/1971
Päätös eräiden tilojen, tilanosan ja alueiden siirtämisestä Rantsilan kunnasta Pulkkilan kuntaan
256/1971
Päätös metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta annetussa laissa tarkoitetusta työehtosopimuksesta
255/1971
Päätös Turun maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisten puheenjohtajien toimialueiden jaosta
254/1971
Päätös Pohjois-Suomen maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisen puheenjohtajan toimialueiden jaosta
253/1971
Päätös mallien rekisteröinnissä noudatettavasta luokituksesta
252/1971
Mallioikeusasetus
250/1971
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.