Säädösmuutosten hakemisto: 1969

903/1969
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
902/1969
Laki eräiden Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 1, 2 ja 10 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien määräysten hyväksymisestä
899/1969
Laki eräiden kansakoulunopettajaseminaarien lakkauttamisesta sekä siihen liittyvistä toimenpiteistä
898/1969
Laki kansanterveyslaboratoriosta.
894/1969
Laki kehitysalueiden tuotannollisen toiminnan edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista
892/1969
Laki suhdannetalletusten verottamisesta
891/1969
Laki valtion suhdannerahastosta
885/1969
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
883/1969
Päätös eräiden urakka-, hankinta- ja tavarantoimitussopimusten perusteella määräytyvien hintojen tarkistamisesta
882/1969
Päätös hinta- ja palkkaneuvostosta
881/1969
Kehitysalueluottolaki
879/1969
Pienteollisuuden vuoden 1969 korkotukiluottolaki
878/1969
Pienteollisuuden korkotukilaki
876/1969
Laki kehitysalueiden talouden edistämisestä vuosina 1970-1975
875/1969
Päätös eräiden nimismiespiirien uudelleen järjestämisestä
874/1969
Päätös huoneenvuokrien sovittelusta Helsingin kaupungissa ja eräissä muissa kunnissa annetun lain täytäntöönpanosta
872/1969
Asetus tieteellisen tutkimuksen järjestelystä
871/1969
Asetus Helsingin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden professorin viran nimen muuttamisesta
870/1969
Asetus eräiden ulkoasiainhallinnon virkojen ja toimien perustamisesta
869/1969
Laki maankäyttölain muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun lain (2/68) soveltamiajan pitentämisestä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.