Säädösmuutosten hakemisto: 1969

868/1969
Laki asutuslainsäädännön kumoamiseen liittyvistä toimenpiteistä annetun lain muuttamisesta 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun lain (1/68) soveltamiajan pitentämisestä
866/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
865/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
864/1969
Päätös Itä-Suomen maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisen puheenjohtajan toimialueiden jaosta
863/1969
Päätös Turun maanjako-oikeuden vakinaisen ja väliaikaisen puheenjohtajien toimialueiden jaosta
861/1969
Asetus eräiden oikeusministeriön hallinnonalan virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
860/1969
Asetus eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta oikeusministeriössä
859/1969
Asetus Imatran Voima Osakeyhtiön ydinvoimalaitoksen hankintaan liittyvälle luotolle annettavista valtion takauksista
858/1969
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
856/1969
Asetus eräiden valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonalojen virkojen ja toimien perustamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta
855/1969
Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
854/1969
Laki Suomen Tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1970
853/1969
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1969 tulo- ja menoarvioon
852/1969
Päätös huoneenvuokrien valvonnasta ja säännöstelystä vuonna 1970
850/1969
Asetus valtion virkapukuavustuksesta
848/1969
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan kesken tehdyn avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen soveltamisesta
847/1969
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen virkojen ja toimien perustamisesta ja lakkauttamisesta
846/1969
Asetus eräiden poliisitoimien perustamisesta, siirtämisestä ja lakkauttamisesta
845/1969
Valtioneuvoston asetus valtion taiteilija-apurahoista
841/1969
Päätös valtion virkamiesasuntojen vuokrista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.