Säädösmuutosten hakemisto: 1969

688/1969
Laki valmisteverokonttorin lakkauttamisesta ja sille kuuluvien tehtävien siirtämisestä tullihallitukselle
684/1969
Päätös työntekijäin eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
682/1969
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1969
676/1969
Päätös maatalousyrittäjien eläkelain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun perusprosentin ja yrittäjien eläkelain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun maksuprosentin vahvistamisesta
675/1969
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös maatalousyrittäjien eläkelain 11 §:ssä ja yrittäjien eläkelain 11 §:ssä tarkoitetun eläketurvan rekisteröimisehdoista
674/1969
Päätös työeläkkeen laskemisesta eräissä tapauksissa
673/1969
Päätös yrittäjien eläkelain 3 §:n ja maatalousyrittäjien eläkelain 4 §:n soveltamisesta
671/1969
Asetus lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 a §:n soveltamisesta
668/1969
Yrittäjien eläkeasetus
667/1969
Maatalousyrittäjien eläkeasetus
663/1969
Asetus Norjan kanssa tehdyn rajatulliyhteistyösopimuksen eräiden määräysten soveltamisesta
662/1969
Asetus samanlaisen sosiaaliturvan myöntämistä ulkomaalaisille kuin maan omille kansalaisille koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
661/1969
Asetus koneiden suojalaitteilla varustamista koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
660/1969
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen väestörekisteriä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
659/1969
Asetus Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta
658/1969
Laki Kansainvälistä Valuuttarahastoa koskevan sopimuksen eräiden muutosten hyväksymisestä
657/1969
Päätös majavan metsästämisestä
655/1969
Päätös eräiden kloorattuja hiilivetyjä sisältävien torjunta-aineiden myynnin ja käytön kieltämisestä ja rajoittamisesta
654/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
653/1969
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.