Säädösmuutosten hakemisto: 1966

748/1966
Laki nuorison talletustoiminnan edistämisestä
746/1966
Päätös sosiaaliministeriön päätöksen, joka sisältää ohjeet työntekijäin eläkeasetuksen 7 §:ssä säädetyn palkan laskemista varten, kumoamisesta
745/1966
Sosiaali- ja terveysministeriön päätös työntekijäin eläkelain 11 §:ssä tarkoitettujen vapaaehtoisten lisäetujen rekisteröimisehdoista
743/1966
Päätös merimieseläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
737/1966
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
734/1966
Päätös eräiden tuontimaksujen vapauttamisehdoista
732/1966
Asetus maataloustuotteiden tuontimaksuista
731/1966
Laki maataloustuotteiden tuontimaksuista
729/1966
Asetus valtiovarainministeriön sekä sen alaisten hallinnonhaarojen virkojen ja toimien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta
728/1966
Asetus eräiden valtiovarainministeriön hallitusneuvoksen virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
726/1966
Päätös Pietarsaaren raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
725/1966
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
724/1966
Asetus moottoriajoneuvoverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
722/1966
Laki moottoriajoneuvoverosta
720/1966
Laki eläkeoikeuden valintaa koskevan ilmoituksen tekemisestä eräissä tapauksissa.
718/1966
Päätös kunnallisen äitiys- ja lastenneuvolan lääkärille suoritettavasta korvauksesta
717/1966
Päätös , joka sisältää ohjeet kalastuksesta ja hylkeenpyynnistä Suursaaren sopimusalueella Suomenlahdella Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton aluevesillä
716/1966
Päätös sukupuolitautilaissa tai sukupuolitautiasetuksessa mainituista toimituksista ja todistuksista virkalääkärille suoritettavasta korvauksesta
715/1966
Päätös erityisestä rokotustilaisuudesta suoritettavasta palkkiosta
713/1966
Päätös makeisvalmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.