Säädösmuutosten hakemisto: 1966

712/1966
Päätös eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
711/1966
Päätös virvoitusjuomaverosta annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
710/1966
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon tehtyjen eräiden muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta
709/1966
Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen liitettyyn Suomen tullimyönnytysluetteloon
706/1966
Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
703/1966
Päätös sairausvakuutuslain mukaisesta lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioiden korvaamista koskevasta taksasta
699/1966
Päätös meijerivoin hinnoista
698/1966
Asetus Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen nojalla tehtyjen eräiden tavaroiden tullikohtelua koskevien ja Suomen Tasavallaan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa sovellettavien päätösten voimaansaattamisesta
697/1966
Laki Euroopan vapaakauppaliiton perustamista koskevan konvention sekä Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisen sopimussuhteen luomista koskevan sopimuksen nojalla tehtyjen eräiden tavaroiden tullikohtelua koskevien päätösten hyväksymisestä sovellettaviksi Suomen Tasavallan ja Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden välisissä suhteissa
696/1966
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1966 tulo- ja menoarvioon
694/1966
Päätös ortodoksisen kirkon papiston perhe-eläkekassan ohjesäännön vahvistamisesta
693/1966
Päätös ortodoksisen kirkon papiston eläkekassan ohjesäännön vahvistamisesta
687/1966
Laki makeisvalmisteverosta
686/1966
Laki virvoitusjuomaverosta
684/1966
Laki eräiden elintarviketuotteiden valmisteverosta
682/1966
Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan
681/1966
Asetus tullihallinnosta
680/1966
Asetus valtion eläkkeiden tarkistamisesta 1 päivästä tammikuuta 1967
679/1966
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
678/1966
Asetus lisävaltuuksien antamisesta valtioneuvostolle lainanottoon vuoden 1966 aikana

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.