Säädösmuutosten hakemisto: 1966

677/1966
Laki eräiden virkojen ja toimien perustamisesta
675/1966
Asetus kunnallisesta kodinhoitoavusta
674/1966
Asetus kansakoululaitoksen viranhaltijain perhe-eläkkeistä ja hautausavuista
667/1966
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
664/1966
Laki eräistä vakuutusmaksuista suoritettavasta verosta
662/1966
Asetus tiedoksiannosta hallintoasioissa
661/1966
Asetus eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
660/1966
Laki eräiden elatusapujen sitomisesta elinkustannuksiin
657/1966
Laki maatilatalouden kehittämisrahastosta
654/1966
Laki valtioneuvoston oikeudesta myydä Tornion yleinen sairaala siihen kuuluvine alueineen perustettavalle kuntainliitolle
653/1966
Päätös vuonna 1967 kannettavan ennakon perusteeksi pantavan tulon korottamisesta
652/1966
Päätös ennakkoperintälain 13 §:n 2 momentissa mainitussa tapauksessa vuonna 1967 sovellettavasta pidätystaulukosta
651/1966
Päätös ennakonpidätysten toimittamisesta vuoden 1967 tammikuussa
650/1966
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1967
648/1966
Asetus Suomen Vientiluotto Oy - Finlands Exportkredit Ab:n ottaman lainan valtion takauksesta
638/1966
Laki vuonna 1967 vakinaisessa palveluksessa olevien asevelvollisten lomauttamisesta
637/1966
Päätös Porin raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
634/1966
J Julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa on juhlallisesti vietettävä vuonna 1967
633/1966
Asetus valtion tiedeneuvostosta
632/1966
Asetus Suomen ja Tanskan kesken maataloustuotteiden kaupasta tehdyn sopimuksen muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.