Säädösmuutosten hakemisto: 1966

547/1966
Asetus eräiden kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriöön ja siihen kohdistuviin hallinnonhaaroihin kuuluvien virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
545/1966
Laki uusien virkojen perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
534/1966
Päätös työntekijän eläkeasetuksessa ja lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkeasetuksessa tarkoitetun palkkaindeksiluvun vahvistamisesta
532/1966
Päätös työllisyyttä edistävästä ammattikurssitoiminnasta annetun asetuksen mukaisille ammattikursseille osallistuville myönnettävästä asuntokustannusten korvauksesta
529/1966
Asetus Rikkihappo Oy:n ulkomaisten lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista
525/1966
Laki tuulaakimaksun perusteista vuosina 1967-69
522/1966
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1966 tulo- ja menoarvioon
521/1966
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
520/1966
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
517/1966
Asetus Hangon vapaasataman käyttämisestä kannettavista maksuista
516/1966
Asetus väliaikaisista poikkeussäännöksistä ennakkoperintäasetukseen sekä työnantajan sosiaaliturvamaksusta annettuun asetukseen
515/1966
Asetus Suomen ja Kanadan välisen, näiden valtioiden vastavuoroisesta vapauttamisesta diplomaattiselle edustustolle ostettujen ja vuokrattujen kiinteistöjen tai asunto-osakkeiden leimaverosta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
514/1966
Asetus vuoden 1961 huumausaineyleissopimuksen määräysten soveltamisesta
509/1966
Päätös , joka koskee kasvinsuojelu- ja tuhoeläinmyrkkyjä
507/1966
Päätös Mikkelin ja Mäntyharjun tuomiokuntien käräjäkuntien uudelleen muodostamisesta
506/1966
Päätös kotimaiselle valmistajalle virvoitusjuomiin käytetyn sokerin kotimaisen ja maailmanmarkkinahinnan erotuksena suoritettavan määrän muuttamisesta
504/1966
Päätös valtion virkamiesasuntojen vuokrista ja luontoisetujen korvauksista
503/1966
Päätös asuntolainojen korosta
502/1966
Päätös eräiden asuntoluottojen korosta ja takaisinmaksamisesta
501/1966
Päätös kalastuksenhoitomaksun korottamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.