Säädösmuutosten hakemisto: 1963

640/1963
Asetus sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta suoritettavista maksuista
638/1963
Laki muuttopäivän siirtämisestä huoneenvuokralain nojalla eräissä tapauksissa
637/1963
Laki metsä- ja uittotöissä suoritettavasta palkkauksesta
636/1963
Laki kansaneläkelaissa säädettyjen eläkkeiden ja avustusten korottamisesta elinkustannusten nousun perusteella
634/1963
Päätös väkirehujen hintojen alentamisesta
632/1963
Asetus maataloustuotteiden markkinoimisrahastosta
630/1963
Päätös veronpalautuksen laskemisperusteista liikevaihtoverolain 28 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
629/1963
Päätös tavaroista, joiden ostajalle toimittamisesta aiheutuvaa kustannusta ei lueta liikevaihtoverotuksessa tavaran myyntihintaan
627/1963
Asetus tullilaitoksen tehtävistä maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon liikennevakuutuksessa
625/1963
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
624/1963
Asetus Otanmäki Oy:n kotimaisten lainojen vakuudeksi annettavista valtion takauksista
623/1963
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
622/1963
Laki tullitariffin muuttamisesta annetun lain soveltamisesta
621/1963
Laki eräiden leipomotuotteiden valmisteverosta
618/1963
Laki moottoriajoneuvoverosta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
617/1963
Päätös ennakonpidätyksessä noudatettavista luontoisetujen laskentaperusteista
616/1963
Päätös Suomen Teollisuus-Hypoteekkipankki Oy:n yhtiöjärjestyksen muuttamisesta
615/1963
Päätös meijerivoin hinnoista
614/1963
Päätös liikevaihtoverolain aiheuttamista muutoksista lääketaksaan
613/1963
Asetus Turun yliopiston oikeudesta toimeenpanna tutkintoja ja antaa oppiarvoja

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.