Säädösmuutosten hakemisto: 1959

565/1959
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
560/1959
Laki voimataloudelle annettavista valtion takauksista
559/1959
Laki aluevaihdosta valtion ja Jyväskylän kaupungin välillä
558/1959
Laki Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liiton kanssa tavaratoimituksista vuosina 1961-1965 tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä
557/1959
Laki joukkotuhontana pidettävän rikoksen ehkäisemistä ja rankaisemista koskevan yleissopimuksen eräiden säännösten hyväksymisestä
556/1959
Päätös turvallisuusmääräyksistä kaivoksissa
555/1959
Päätös ennakonpidätyksen toimittamisesta ennakkoperintälain 14 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa
554/1959
Päätös kärpän pyydystämisestä
553/1959
Päätös rukiin tuomisesta tullitta maahan
548/1959
Laki Suomen Tasavallan ja Kanadan välillä tulon kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja veron kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen eräiden säännöksien hyväksymisestä
547/1959
Päätös valuutan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
542/1959
Asetus valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
541/1959
Laki valtion kansaneläkelain mukaan vastattavien tukiosien kustannusten rahoittamisesta
539/1959
Valuuttakauppa-asetus
538/1959
Valuuttakauppalaki
537/1959
Asetus eräiden sopimustulleihin tehtyjen muutosten ja lisäysten voimaansaattamisesta
536/1959
Laki eräistä muutoksista ja lisäyksistä sopimustulleihin
535/1959
Asetus Suomen-Sveitsin välillä kesäkuun 24 päivänä 1927 allekirjoitettuun väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten voimaansaattamisesta
534/1959
Laki eräiden Suomen-Sveitsin väliaikaiseen kauppasopimukseen tehdyn lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä
533/1959
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1959 tulo- ja menoarvioon

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.