Säädösmuutosten hakemisto: 1958

529/1958
Laki hinnantasauslain voimassaoloajasta ja soveltamisesta
527/1958
Laki eräiden työasiain hallinnon järjestelystä
525/1958
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
524/1958
Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
523/1958
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä.
522/1958
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
521/1958
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
520/1958
Päätös tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta
519/1958
Asetus Vuorikemia Oy:n ulko- ja kotimaisten lainojen vakuudeksi annettavasta valtion takuusta
518/1958
Asetus valtuuksien myöntämisestä Valtioneuvostolle antaa valtion takuu ulkomaisesta lainasta
517/1958
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
509/1958
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
508/1958
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan asuin-, talous-, liike-, tehdas- ja varastokiinteistöt on vuodelta 1958 toimitettavassa tulo- ja omaisuusverotuksessa arvioitava
507/1958
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Karhulan kauppalasta Kymin kuntaan ja päinvastoin
506/1958
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Rantsilan kunnasta Kestilän kuntaan
505/1958
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Isonkyrön, Vähänkyrön ja Ylistaron kunnista sekä Seinäjoen kauppalasta Ilmajoen kuntaan
504/1958
asuntotuotannon veronhuojennuslaki
503/1958
Laki kansakoululaitoksen asevelvolliselle viranhaltijalle eräissä tapauksissa suoritettavasta palkasta
502/1958
Laki eräiden valtion varoista suoritettavien kansakoululaitoksen viranhaltijain eläkkeiden ja elinkautisten apurahojen järjestelystä
501/1958
Päätös Hongonjoen seurakunnan nimen muuttamisesta Honkajoeksi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.