Säädösmuutosten hakemisto: 1958

466/1958
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
465/1958
Päätös kaatumatautisten hoitolaitosten päivämaksuista
464/1958
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
462/1958
Asetus eräiden virkojen ja toimien siirtämisestä tie- ja vesirakennushallituksen tieosastosta tierakennusosastoon
460/1958
Asetus Norjan kanssa poroaitojen rakentamista ja kunnossapitoa sekä muita toimenpiteitä porojen estämiseksi ylittämästä valtakuntain rajaa koskevaan sopimukseen tehdyn muutoksen voimaansaattamisesta
459/1958
J neljästä kiitos- , katumus- ja rukouspäivästä, jotka on juhlallisesti vietettävä vuonna 1959
458/1958
Laki niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja, annetun lain voimassaoloajan pitentämisestä
455/1958
Asetus eräiden tavarain ja elävien eläinten kuljetuksesta aluksessa
451/1958
Päätös eräiden kuntien sosiaalihuollon hallintoa koskevan tiedonannon julkaisemisesta
449/1958
Asetus merimiesverolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
447/1958
Laki virvoitusjuomaverosta
446/1958
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannuista muutoksista
445/1958
Päätös kulutusmaidon pastöroinnista
442/1958
Asetus naisten valtiollisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta
441/1958
Laki tapaturmakorvausten korottamisesta
439/1958
Asetus piirieläinlääkärien ohjesäännöstä
438/1958
Väestönsuojelulaki
437/1958
Päätös eräiden tilanosien siirtämisestä Haukiputaan kunnasta Hailuodon kuntaan
436/1958
Päätös eräiden tilojen ja tilanosien siirtämisestä Alahärmän kunnasta Ylihärmän kuntaan
435/1958
Päätös kotivoin hinnanalennuskorvauksista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.