Säädösmuutosten hakemisto: 1958

434/1958
Päätös meijerivoista suoritettavista hinnanalennuskorvauksista
433/1958
Päätös väliaikaisesta vesiensuojelun neuvottelukunnasta
432/1958
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
431/1958
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
430/1958
Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
429/1958
Päätös kotimaisesta vehnästä ja rukiista viljelijöille eräissä tapauksissa maksettavista lisähinnoista
428/1958
Päätös lämpimän veden jakelusta suoritettavista korvauksista
426/1958
Päätös tapaturmavakuutuslain 58 §:ssä säädetyn maksun suuruudesta vuonna 1958
420/1958
Päätös eräistä poikkeuksista metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista annetun lain säännöksistä
419/1958
Päätös majavan, näädän ja saukon pyydystämisestä
418/1958
Päätös Inarinjärvestä pyydystetyn alamittaisen siian kaupasta
417/1958
Päätös suomalaiselle aluksenhenkilökunnalle merionnettomuudessa hävinneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta tulevan korvauksen perusteista
415/1958
Asetus eräiden kruununluontoisten tilanosien muuttamisesta perintöluontoisiksi annetun lain täytäntöönpanosta
414/1958
Asetus eräiden sota-alusten valoista
413/1958
Asetus Ruotsin kanssa lossiyhteyden järjestämisestä Tornion joen yli (Närkki-Övertorneå) tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
408/1958
Asetus maatalouden hintatasosta
407/1958
Laki maatalouden hintatasosta
405/1958
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti tullijauhatusta harjoittavissa myllyissä
404/1958
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
403/1958
Asetus ammattikoulujen opettajaopistosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.