Säädösmuutosten hakemisto: 1957

482/1957
Asetus yleisistä teistä
479/1957
K Tasavallan presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
478/1957
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
477/1957
Päätös maahan tuotavien tarvikkeiden kaupassa noudatettavista myyntipalkkioista
474/1957
Laki aluevaihdoista valtion sekä Porin ja Lappeenrannan kaupunkien välillä
473/1957
Asetus valtion tulo- ja menoarvion voimassaoloajan väliaikaisesta jatkamisesta
471/1957
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1957 tulo- ja menoarvioon
470/1957
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
469/1957
Päätös liikevaihtoveron palautuksesta eräissä tapauksissa
468/1957
Päätös liikevaihtoveron palautuksesta eräissä tapauksissa
467/1957
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
465/1957
Asetus Pohjoismaiden neuvoston uuden perussäännön voimaansaattamisesta
462/1957
Laki korvausosakkeiden hallintoyhteisön purkamisesta
461/1957
Laki eräistä Suomen Tasavallan ja Sveitsin Valaliiton välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tulo- ja omaisuusverojen alalla tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuus- sekä ennakkoperintälakeihin
459/1957
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin
458/1957
Päätös lämpimän veden jakelusta suoritettavista korvauksista
457/1957
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
455/1957
Päätös liikehuoneistoja koskevien vuokrasuhteiden säännöstelystä Helsingin kaupungissa
454/1957
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
453/1957
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.