Säädösmuutosten hakemisto: 1956

662/1956
Laki eräistä Suomen ja Belgian välillä kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja eräiden muiden tulo- ja omaisuusverotusta koskevien kysymysten järjestämiseksi tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin
661/1956
Laki eräistä Suomen Tasavallan ja Alankomaiden Kuningaskunnan välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi ja vastavuoroisen hallinnollisen virka-avun antamista koskevien säännösten vahvistamiseksi tulon ja omaisuuden verottamista koskevissa asioissa tehdyn sopimuksen aiheuttamista poikkeuksista tulo- ja omaisuusvero- sekä ennakkoperintälakeihin
660/1956
Laki vuodelta 1956 suoritettavan osingon rajoittamisesta
656/1956
Päätös petoeläinten tappamien porojen korvaamisesta
655/1956
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1957
654/1956
Asetus eräiden uusien sopimustullien voimaansaattamisesta
653/1956
Laki eräistä uusista sopimustulleista
652/1956
Laki tullien kantamisesta vuonna 1957
651/1956
Laki työväensuojelua koskevien määräysten antamisesta eräissä tapauksissa
650/1956
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1956 tulo- ja menoarvioon
649/1956
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
648/1956
Päätös ennakkoperintälaissa säädetyssä palkanpidätyksessä noudatettavasta luontoisetujen raha-arvosta
644/1956
Laki elatusavustusten korottamisesta
641/1956
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava tapaturmavakuutuslaissa säädettyä vuosityöansiota laskettaessa
639/1956
Päätös työaikalain voimaantulon lykkäämisestä eräissä laitoksissa
638/1956
Päätös kuntien ryhmityksestä kansaneläkelain mukaisen tukiosan maksamista varten
637/1956
Päätös kuntien ryhmityksestä tukiosan kustannusosuuden maksamiseksi kansaneläkelaitokselle
634/1956
Laki eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille
632/1956
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
630/1956
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.