Säädösmuutosten hakemisto: 1956

628/1956
Laki eräistä Porkkalan alueen palautuksen aiheuttamista poikkeuksista verolainsäädäntöön
627/1956
Laki eräiden valtion indeksiehtoisten obligatiolainojen indeksikorotusten verovapaudesta
620/1956
Asetus elokuvanäytännöistä
619/1956
Asetus sähkölaitosten ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta suoritettavista maksuista ja palkkioista
618/1956
Asetus Invaliidisäätiön maatalousoppilaitoksesta
614/1956
Laki tilusvaihdosta valtion ja Mikkelin kaupungin välillä
612/1956
Päätös poikkeuksesta kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusvelvollisuuden täyttämisestä pääasiallisesti kauppajauhatusta harjoittavissa myllyissä
611/1956
Päätös kasvinsuojelu- ja tuhoeläinmyrkyistä
610/1956
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
609/1956
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Hausjärven ja Lopen kunnista Riihimäen kauppalaan
608/1956
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Köyliön kunnasta Kokemäen kuntaan
604/1956
Päätös lämpimän veden jakelusta suoritettavista korvauksista
603/1956
Päätös asuinhuoneistojen vuokrakustannusten noususta
602/1956
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1957
601/1956
Päätös tapaturmavakuutuslaissa säädettyjen markkamäärien korottamisesta
599/1956
Päätös vuokranantajille vedestä suoritettavasta korvauksesta
598/1956
Päätös asuinhuoneistojen lämmityskustannusten suorittamisesta
594/1956
Kansaneläkeasetus
593/1956
Asetus valtuuden myöntämisestä valtioneuvostolle antaa valtion takuu Aero Oy:n ottamasta ulkomaisesta lainasta
592/1956
Asetus Suomen ja Sveitsin välillä 15 päivänä lokakuuta 1955 solmitun maksusopimuksen muutosta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.