Säädösmuutosten hakemisto: 1954

307/1954
Päätös eräiden alueiden siirtämisestä Snappertunan kunnasta Tammisaaren kaupunkiin
306/1954
Päätös eräiden tilojen siirtämisestä Vanajan kunnasta Hausjärven kuntaan
305/1954
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Mustasaaren kunnasta Vaasan kaupunkiin
304/1954
Päätös työturvallisuudesta alusten lastaus- ja purkaustyössä annetun lain ja järjestysohjeiden soveltamisesta eräisiin satamiin
297/1954
Päätös valtion viljavaraston kotimaisesta rukiista ja vehnästä maksettavista hinnoista
296/1954
Päätös eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä annetun lain perusteella järjestettyjen eläkkeiden yleisestä tarkistuksesta
295/1954
Asetus lainvalmistelukunnan jäsenten palkkauksesta
293/1954
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
292/1954
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1954 tulo- ja menoarvioon
291/1954
Asetus valtion viran tai toimen haltijain perhe-eläkkeiden järjestelystä
290/1954
Asetus eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä
289/1954
Laki eräiden valtion varoista suoritettavien eläkkeiden järjestelystä
288/1954
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1954 tulo- ja menoarvioon
286/1954
Asetus eräiden puolustuslaitoksen virkojen ja pysyväisten toimien nimien sekä puolustusministeriöstä ja puolustuslaitoksesta annettuihin asetuksiin liittyvien virkojen ja toimien luettelojen muuttamisesta
285/1954
Päätös Pohjois-Karjalan kauppakamarin sääntöjen vahvistamisesta
284/1954
Päätös Mikkelin kauppakamarin sääntöjen vahvistamisesta
283/1954
Päätös karhujen aiheuttamain vahinkojen korvaamisesta
282/1954
Asetus Suomen, Tanskan, Norjan ja Ruotsin kansalaisten vapauttamisesta velvollisuudesta omata passi sekä oleskelulupa muussa pohjoismaassa kuin kotimaassa oleskellessaan tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
281/1954
Asetus Suomen ja Ranskan kesken maahantuloleimausten poistamisesta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
280/1954
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välillä vähentyneen työkyvyn perusteella vastavuoroisesti annettavista etuuksista 20 päivänä heinäkuuta 1953 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.