Säädösmuutosten hakemisto: 1954

20/1954
Asetus eräistä kansakoulutointa koskevista väliaikaisista järjestelyistä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
18/1954
Asetus muiden kuin vakinaisessa väessä palvelevien henkilöiden oikeudesta käyttää sotilasvirkapukua
16/1954
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisestä tarkistuksesta
15/1954
Päätös valtiolle maksettavan virkatalonvuokran ja muun valtiolle viljassa suoritettavan korvauksen määräämisestä vuonna 1954
13/1954
Päätös kaavan vahvistamisesta lomaketta varten, jota saadaan käyttää tehtäessä tuloilmoitusta kunnallisverotusta varten eräissä tapauksissa
12/1954
Päätös kuljetustoiminnan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
10/1954
Asetus valtion rakennustoimikunnasta
9/1954
Asetus Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen 1, 2 ja 3 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
8/1954
Päätös vuoden 1954 helmikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
7/1954
Päätös joka koskee kasvinsuojelu- ja tuhoeläinmyrkkyjä
6/1954
Päätös niistä kursseista, joita on noudatettava ulkomaan rahan määräisiä arvoja muutettaessa Suomen rahaksi vuonna 1954 tapahtuvaa tulo- ja omaisuusverotusta varten.
5/1954
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
4/1954
Päätös vuosina 1954-1958 yhdeksäntoista vuotta täyttävien henkilöiden pakollisesta tuberkuloosisuojarokotuksesta
3/1954
Asetus yksityisluontoisten kotitalousoppilaitosten valtionavustuksesta
2/1954
Asetus yksityisluontoisten kotiteollisuusoppilaitosten valtionavustuksesta
1/1954
Asetus kulkulaitosneuvostosta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.