Säädösmuutosten hakemisto: 1953

518/1953
Laki kansanedustajain vaalista vuonna 1954
517/1953
Laki eräiden maanhankintalain nojalla annettujen lainvoiman saaneiden päätösten purkamisen rajoittamisesta
516/1953
Asetus eräiden merenkulkulaitoksen alusten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
515/1953
Asetus säännöistä yhteentörmäysten ehkäisemiseksi merellä
514/1953
Asetus tie- ja vesirakennushallinnon insinöörien toimituskirjain maksuista
512/1953
Laki Lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1953 tulo- ja menoarvioon
511/1953
Päätös vuoden 1954 tammikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
510/1953
Päätös Eläke-Varma-keskinäinen vakuutusyhtiö nimisen vakuutuslaitoksen suoritettavan eläkkeen sekä Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö Aura nimisen henkivakuutuslaitoksen suoritettavan elinkoron tai eläkkeen taikka ryhmähenkivakuutuksen nojalla suoritettavan henkivakuutussumman ulosmittauskiellosta
509/1953
Asetus ylivartijan toimen perustamisesta Toijalan ja Kouvolan vankiasemille
507/1953
J julistus neljästä kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä, jotka koko maassa ovat juhlallisesti vietettävä vuonna 1954
506/1953
Laki eräiden tulo- ja menoarvion ulkopuolella olevien rahastojen lakkauttamisesta
505/1953
Päätös ruoka- ja kahvileivän hinnoista
504/1953
Päätös ennakkoveroäyrien hinnoista vuonna 1954
502/1953
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
490/1953
Päätös tulojen enimmäismääristä perheenasuntoavustuksia myönnettäessä
489/1953
Asetus asuntotuotantolain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
488/1953
Asuntotuotantolaki
487/1953
Päätös margariinivalmisteiden sekä ulkomaalta tuotujen margariinivalmisteiden raaka- aineiden ja laardin säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
486/1953
Asetus elintarvikenäytteiden ottamisesta
485/1953
Asetus Suomen ja Norjan välillä vapautumisesta asevelvollisuudesta eräissä tapauksissa 22 päivänä syyskuuta 1953 tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.