Säädösmuutosten hakemisto: 1953

484/1953
Laki kunnan lisätalousarviosta
483/1953
Laki eräistä kansakoulutointa koskevista väliaikaisista järjestelyistä
480/1953
Laki eräiden Suomen, Tanskan , Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken elatusavun perimisestä pakkotoimin 10 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn sopimuksen 1, 2 ja 3 artiklan muuttamista koskevan sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
479/1953
Päätös maidon hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
478/1953
Päätös juuston hinnoista
477/1953
Asuntotuotannon veronhuojennuslaki
476/1953
Laki valtion vuoden 1953 indeksiehtoisen obligatiolainan indeksikorotuksen verovapaudesta
474/1953
Laki niistä yleisistä perusteista, joiden mukaan lisenssiviraston virkatoimista ja toimituskirjoista on suoritettava maksuja
473/1953
Päätös juuston hinnoista
472/1953
Päätös eräiden viljatuotteiden ylimmistä hinnoista annetun sosiaaliministeriön päätöksen kumoamisesta
470/1953
Päätös kotimaisen rukiin ja vehnän jauhatusprosentista
469/1953
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa lääkärin- ja lääkekulujen tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
468/1953
Päätös Loviisan raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
467/1953
Päätös voin hinnoista
466/1953
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
465/1953
Asetus yksityisluontoisten maatalousoppilaitosten valtionavustuksesta
464/1953
Laki eräiden Suomen, Tanskan, Islannin, Norjan ja Ruotsin kesken 6 päivänä helmikuuta 1931 tehdyn, avioliittoa, lapseksiottamista ja holhousta koskevia kansainvälis-yksityisoikeudellisia määräyksiä sisältävän sopimuksen 2, 7 ja 9 artiklan muuttamisesta koskevan sopimuksen sisältämien säännöksien hyväksymisestä
463/1953
Päätös oikeudesta käyttää veronalaista ajoneuvoa liikenteessä vuoden 1954 tammi- ja helmikuun aikana
462/1953
Päätös maan jakamisesta veropiireihin
461/1953
K Tasavallan Presidentin avoin kirje ja käsky uusien edustajanvaalien toimittamisesta ja eduskunnan kokoontumisesta uusille valtiopäiville

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.