Säädösmuutosten hakemisto: 1953

422/1953
Päätös eräiden tilojen tilanosien ja alueiden siirtämisestä Rantasalmen ja Heinäveden kunnista Kangaslammin kuntaan
421/1953
Päätös eräiden tilojen, tilanosien ja alueiden siirtämisestä Tyrvään kunnasta Vammalan kauppalaan
420/1953
Asetus ihmishengen turvaamista merellä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaan tulon aiheuttamista erinäisistä toimenpiteistä
419/1953
Asetus ihmishengen turvaamista merellä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
418/1953
Asetus ilma-alusten takavarikkoa koskevien eräiden säännösten yhdenmukaistamisesta tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen voimaansaattamisesta
417/1953
Päätös asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1954
416/1953
Asetus kalastuksesta Kymijoessa Korkeakosken voimalaitospadon alapuolella
415/1953
Päätös Joensuun raastuvanoikeuden ja maistraatin kokoonpanosta ja toiminnasta
414/1953
Päätös eräiden Raaseporin tuomiokuntaan kuuluvien käräjäkuntien uudelleen muodostamisesta.
413/1953
Päätös Riihimäen-Hyvinkään kauppakamariyhdistyksen sääntöjen vahvistamisesta
411/1953
K Tasavallan Presidentin avoin kirje valtioneuvostossa toimeenpannusta muutoksesta
408/1953
Päätös toimenpiteistä työttömyyden torjumiseksi ja lieventämiseksi
407/1953
Päätös eräille sairaaloille myönnetystä oikeudesta ulosotattaa sairaalamaksut ilman tuomiota tai päätöstä
406/1953
Päätös toisessa korvauslaissa tarkoitettujen obligatioiden arvon vahvistamisesta
405/1953
Päätös valtion viran tai toimen haltijain palkkauksen yleisestä tarkistuksesta
401/1953
Asetus keskusparantolain kunnossapito- ja käyttökustannuksiin annettavasta valtionavusta 326/1952
399/1953
Metsänparannuslaki
398/1953
Päätös kahvin hinnoista
397/1953
Päätös kahvin tullin alentamisesta
394/1953
Asetus kansainvälisessä postiliikenteessä käytetyn kultafrangin vasta- arvosta Suomen rahana ja eräistä sanotussa liikenteessä kysymykseen tulevista maksuista

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.