Säädösmuutosten hakemisto: 1950

232/1950
Asetus raskauden keskeyttämisestä.
231/1950
Laki kauppakorkeakoulujen valtionavustuksesta
230/1950
Päätös linja-, seka- ja johdinauton rakenteesta ja varusteista
229/1950
Asetus eräitten Suomen-Italian kauppa- ja merenkulkusopimukseen tehtyjen muutosten voimaansaattamisesta
228/1950
Asetus Amerikan Yhdysvaltain kanssa vuonna 1936 tehdyn tariffi- ja kauppasopimuksen voimassaolon lakkauttamisesta
227/1950
Asetus Alankomaiden kanssa vuonna 1938 tehdyn tariffipöytäkirjan voimassaolon lakkauttamisesta
226/1950
Asetus Suomen-Ranskan kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
225/1950
Laki eräiden Suomen-Ranskan kauppasopimukseen tehdyn kolmannen lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä
224/1950
Asetus tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Annecyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta
223/1950
Laki eräiden tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen ja siihen liittymisestä tehdyn Annecyn pöytäkirjan säännösten hyväksymisestä
222/1950
Päätös joka koskee tuhoeläin- sekä puutavaran säilyttämis- ja kyllästämismyrkkyjä
221/1950
Asetus siirtoväen pika-asutuslain ja maanhankintalain mukaisesti poisotettavien puiden sekä siirrettävien rakennusten otto-ja siirtoaikojen pitentämisestä
220/1950
Asetus Suomen ja Ruotsin välillä tulon ja omaisuuden kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemiseksi tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
219/1950
Asetus nimismiehen ja apulaisnimismiehen vuosilomansijaisen oikeudesta saada toimituskirjain lunastusta ja toimituspalkkiota.
215/1950
Laki vakuutusliikkeen väliaikaisesta rajoittamisesta
214/1950
Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan jälleenrakentamisesta
212/1950
Päätös toisessa korvauslaissa tarkoitettujen obligatioiden arvon vahvistamisesta
211/1950
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
210/1950
Päätös Osakeyhtiö Pohjoismaiden Yhdyspankki nimisen pankkiyhtiön voimassa olevan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
208/1950
Päätös jonka mukaan Enso-Gutzeit Osakeyhtiön Työntekijäin Eläkesäätiö nimisen säätiön suoritettavaa eläkettä ei saa eläkkeen saajan velasta ulosmitata

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.