Säädösmuutosten hakemisto: 1949

756/1949
Päätös maan jakamisesta veropiireihin.
755/1949
Asetus valtion ylimääräisistä toimenhaltijoista ja tilapäisistä toimihenkilöistä
754/1949
Asetus konemestarien pätevyyskirjoista
753/1949
Asetus Hangon kaupungin perustuskirjan muuttamisesta
750/1949
Asetus tulli-, rajavartio- ja poliisiviranomaisten yhteistoiminnasta tullivalvontatehtävissä
749/1949
Asetus kahden katekeetantoimen lakkauttamisesta
748/1949
Asetus Suomen kreikkalaiskatolisen kirkkokunnan seurakunnallisesta jaoituksesta
746/1949
Laki oikeudesta poiketa 16 päivänä lokakuuta 1723 annettuihin papiston erioikeuksiin sekä pappissäädylle 2 päivänä maaliskuuta 1789 annettuun kuninkaalliseen vakuutukseen sisältyvistä säännöksistä.
745/1949
pappien sekä kanttorien ja urkurien ynnä eräiden muiden kirkkolaissa mainittujen viran tai toimen haltijain velvollisuudesta erota virasta ja heidän eläkeoikeudestaan aiheutuvista muutoksista ja lisäyksistä kirkkolakiin.
744/1949
Laki evankelis-luterilaisten seurakuntien pappien ja kanttori-urkurien oikeudesta eläkkeeseen ja seurakuntien velvollisuudesta suorittaa eläkkeiden maksamisesta aiheutuvat kustannukset
742/1949
Päätös henkilö- ja pakettiautojen kaupan säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
741/1949
Päätös moottoriajoneuvojen ja traktorien korjaustöiden säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
740/1949
Päätös sähkövoiman tuotannon ja kulutuksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
739/1949
Päätös ravitsemisliikkeissä tarjoiltavan ravinnon ja virvokkeiden sekä niiden hintojen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
738/1949
Päätös kirjapainon omistajan tai haltijan velvoittamisesta suorittamaan määrättyjä painatustöitä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
737/1949
Päätös poikkeuksellisten säännöstelymääräysten antamisesta eräitä alueita varten annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
736/1949
Päätös tarvikkeiden kuljetuksen ja jakelun säännöstelystä eräissä tapauksissa annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
735/1949
Päätös oikeudenkäyntiä varten takavarikoidun omaisuuden luovuttamisesta valtiolle annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta.
732/1949
Päätös tupakkavalmisteista suoritettavan lisäveron suuruudesta
731/1949
Asetus asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen astumisesta vuonna 1950

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.