Säädösmuutosten hakemisto: 1949

601/1949
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen soveltamisesta
600/1949
Päätös maalaiskuntien kansakoulunopettajien kalliinpaikanlisien määräämisestä.
599/1949
Asetus Hämeenlinnan, Mikkelin ja Savonlinnan väliaikaisten tullikamarien toiminnan järjestelystä
598/1949
Asetus Suomen ja Tanskan välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
597/1949
Asetus Suomen ja Norjan välisen lentoliikennesopimuksen voimaansaattamisesta
596/1949
Asetus Israelin kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta
595/1949
Päätös maataloustöissä käytettäväksi luovutettavasta koneesta ja hevosesta suoritettavan korvauksen enimmäismäärästä annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
594/1949
Päätös pinopuutavaran kuljetusmaksuista sisävesi- ja rannikkoliikenteessä annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
593/1949
Päätös juuston hinnoista
592/1949
Päätös makeisvalmisteiden myynnistä annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
590/1949
Päätös joka koskee kasvinsuojelu- ja tuhoeläinmyrkkyjä
589/1949
Päätös kotimaisen villan hinnoista
588/1949
Päätös valtion viran tai toimen haltijain kalliinpaikanlisien ja asuntoetujen vastikkeiden määräämisestä
587/1949
Päätös poikkeuksellisista oloista johtuvien tarpeiden tyydyttämiseen kerättyjen lahjavarojen käytöstä ja valvonnasta annetun lain täytäntöönpanosta.
586/1949
Asetus eräitten kanalintujen rauhoittamisesta
585/1949
Asetus aluksen lastiviivojen määräämisestä ja merkitsemisestä suoritettavan maksun väliaikaisesta korottamisesta
584/1949
Asetus aluksenmittauksesta, kauppa-alusten katsastuksesta sekä muista katsastajain antamista todistuksista suoritettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
583/1949
Asetus laivahöyrykattilain katsastuksesta suoritettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
580/1949
Asetus eräiden maanmittauskustannusten suorittamisesta valtion varoista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
578/1949
Päätös ostokorteista ja niiden jakelusta.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.