Säädösmuutosten hakemisto: 1949

27/1949
Päätös siirtoväen ja rintamasotilaiden asuttamisen rahoittamisesta toukokuun 5 päivänä 1945 annetun lain soveltamisesta maanhankintalain tarkoittaman vuokrasopimuksen purkaneisiin henkilöihin
26/1949
Päätös menettelystä rakennustyölupien ja säännösteltyjen rakennusaineiden myöntämisessä ja rakennustoiminnan säännöstelyn valvonnassa.
23/1949
Päätös sähkövoiman kulutuksen säännöstelystä annetun valtioneuvoston päätöksen kumoamisesta
22/1949
Päätös eräiden maaliaineiden säännöstelystä
21/1949
Päätös tulo- ja omaisuusverotuksessa elantokustannusten kalleuden tähden tehtävästä tulon vähennyksestä
19/1949
Päätös sotakorvausteollisuuden valtuuskunnalle annettavasta lisätehtävästä
18/1949
Asetus eräiden virkojen ja toimien perustamisesta sisäasiainministeriöön
17/1949
Asetus eräiden lääninhallitusten virkain perustamisesta ja muuttamisesta
16/1949
Asetus korkeakouluopintoja varten annettavista stipendeistä ja avustuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
15/1949
Asetus korvausosakkeiden hallintoyhteisön osuustodistusten tallettamisesta valtiokonttoriin
13/1949
Laki uusien virkojen ja toimien perustamisesta eräisiin virastoihin ja yleisiin laitoksiin
12/1949
Asetus valtioneuvoston lainanottovaltuuksista
11/1949
Laki Suomen tasavallan tulo- ja menoarvio vuodelle 1949
10/1949
Päätös maidon tuotannon tarkkailurajojen vahvistamisesta annetun kansanhuoltoministeriön päätöksen kumoamisesta.
8/1949
Päätös vuoden 1949 helmikuun aikana varsinaisilla ostokorteilla jaettavista tarvikemääristä
7/1949
Päätös asuntotuotannon edistämiseksi myönnettävistä veronhuojennuksista annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
3/1949
Päätös nautakarjan, hevosten, lampaiden ja sikojen ruokintaan tarkoitettujen rehusuolaseosten standardisoimisesta.
1/1949
Kotiapulaislaki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.