Säädösmuutosten hakemisto: 1948

969/1948
Päätös maan väliaikaisesta vuokraamisesta eräissä tapauksissa rintamasotilaille, sotainvaliideille ja sotaleskille annetun lain toimeenpanosta ja soveltamisesta.
968/1948
Päätös viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
967/1948
Asetus alkoholistin määräämisestä yleiseen alkoholistihuoltolaan
966/1948
Päätös valuutan säännöstelemisestä
965/1948
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1949
962/1948
Päätös kahviverosta annetun lain soveltamisesta
961/1948
Päätös kahviverosta
960/1948
Asetus Norjan kanssa tehdyn maksusopimuksen eräiden muutosten voimaansaattamisesta.
959/1948
Päätös eräisiin vapaaehtoisiin töihin osallistuvien henkilöiden vuosityöansion määräämisestä
957/1948
Asetus eräisiin rangaistus-, huolto- ja hoitolaitoksiin otettujen henkilöiden tapaturmakorvauksen perusteeksi pantavan vuosityöansion vähimmäismäärästä
956/1948
Asetus meripalveluksessa olevien henkilöiden tapaturmavakuutuksesta sodasta johtuneissa poikkeuksellisissa oloissa.
952/1948
Laki eräistä toimenpiteistä työttömyyden lieventämiseksi määrättyjen töiden käyntiinpanon helpottamiseksi
951/1948
Laki huoneenvuokrien säännöstelystä
950/1948
Laki korotettujen tullien kantamisesta vuonna 1949
949/1948
Laki valtion oppikouluista annetun lain kumoamisesta
948/1948
Laki 6.12.1869 Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle annetun kirkkolain muuttamisesta.
946/1948
Päätös niistä perusteista, joiden mukaan luontoisetujen raha-arvo on laskettava työntekijäin tapaturmavakuutuslaissa säädettyä keskipäiväpalkkaa ja vuosityöansiota laskettaessa.
945/1948
Päätös eräistä poikkeuksista metsä- ja lauttaustyöväen yhteisasunnoista annetuista määräyksistä
943/1948
Laki kuorimattoman puutavaran lauttaamisesta vuosina 1949 ja 1950
942/1948
Laki eräistä väliaikaisista poikkeussäännöksistä verolakeihin

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.