Säädösmuutosten hakemisto: 1946

883/1946
Päätös raudan ja teräksen ilmoittamisvelvollisuudesta.
882/1946
Päätös vuoden 1947 tammikuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä
881/1946
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
880/1946
Päätös alkoholin sekä alkoholipitoisten nesteiden tehdasmaisen valmistuksen ja varastoinnin yhteydessä tapahtuvaan mittaamiseen käytettävien mittaamisvälineitten uudelleen vakaamisesta.
878/1946
Asetus sotavammaisten oikeudesta käyttää sotilaslippuja
877/1946
Asetus eräiden kasvatuslaitosten nimien muuttamisesta
876/1946
Asetus entisen Sortavalan yleisen sairaalan erinäisten virkojen ja toimien lakkauttamisesta
872/1946
Laki eräiltä yhteisöiltä vuosilta 1945 ja 1946 kannettavasta ylimääräisestä tuloverosta
868/1946
Asetus sähkölaitosten ja sähköllä toimivien hissien tarkastuksesta suoritettavien maksujen väliaikaisesta korottamisesta
867/1946
Asetus kotimaisten postilähetysten tullitarkastuksesta
866/1946
Asetus eräiden tullikamarien toiminnan järjestelystä sekä väliaikaisten tulliasemien perustamisesta Tohmajärven ja Imatran raja-asemille
864/1946
Päätös korotettujen tullien kantamisesta eräistä tuontitavaroista vuonna 1947
862/1946
Päätös siirtoväen huoltotehtävien siirtämisestä eräissä tapauksissa kunnallisten huoltoviranomaisten hoidettavaksi
861/1946
Päätös välirauhansopimuksen mukaan Sosialististen Neuvostotasavaltain Liitolle palautetun omaisuuden korvaamisesta annetussa laissa tarkoitettujen valtion velkasitoumusten käyttämisestä velkojen maksamiseen
860/1946
Asetus toisessa korvauslaissa tarkoitettujen korvausobligatioiden ja valtion velkasitoumusten käyttämisestä velkojen maksamiseen
857/1946
Asetus kielilain soveltamisesta henkikirjoituksessa
851/1946
Asetus asevelvollisten vakinaiseen palvelukseen kutsumisesta vuonna 1947
849/1946
Asetus laivanisännän vastuun rajoittamisesta eräissä tapauksissa 318/1964
847/1946
Päätös viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta
846/1946
Laki viljelysmaan sekä heinämaan ja laitumen väliaikaisesta vuokraamisesta siirtoväelle

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.