Säädösmuutosten hakemisto: 1945

1268/1945
Asetus maksuista Suomen kotimaisessa postiliikenteessä.
1266/1945
Etunimiasetus
1265/1945
Etunimilaki
1263/1945
Laki elatusavustusten korottamisesta
1260/1945
Laki osakeyhtiöistä annetun lain muuttamisesta
1259/1945
Laki luovutetun alueen viranomaisten tehtävien hoitamisesta
1257/1945
Päätös suomalaiselle aluksenhenkilökunnalle meriturmassa hävinneestä henkilökohtaisesta omaisuudesta tulevan korvauksen väliaikaisesta korottamisesta
1256/1945
Päätös maksuajan lykkäyksestä.
1255/1945
Laki rahaolojen säännöstelemisestä.
1254/1945
Päätös huoneenvuokrasäännöstelystä ja huoneistojen käytön tehostamisesta annettujen valtioneuvoston päätöksien soveltamisesta
1253/1945
Päätös eräistä perusteista kansaneläkevakuutusmaksun määräämiseksi
1252/1945
Päätös eräissä vapaaehtoisissa töissä sattuvien tapaturmien korvaamisesta annetun lain soveltamisesta omaisuuden siirtoa Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liitolle luovutetulta tai vuokratulta alueelta tarkoittavaan työhön
1251/1945
Päätös kaupunkien ja kauppalain tonttikirjan ja maarekisterin laatimisesta
1248/1945
Päätös ammattiopintojen avustuslain täytäntöönpanosta
1246/1945
Asetus valtionrautateiden liikennesäännön väliaikaisesta muuttamisesta annetun asetuksen kumoamisesta
1244/1945
Asetus eräitten määräaikojen pitentämisestä
1243/1945
Asetus tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1946-1950 annetun lain soveltamisesta
1242/1945
Laki tuulaakimaksun laskemisen perusteesta vuosina 1946-1950
1241/1945
Päätös valmiin lipeäkalan ylimmistä myyntihinnoista
1239/1945
Päätös vuoden 1946 tammikuun aikana ostokorteilla hankittavien tarvikkeiden määristä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.