Säädösmuutosten hakemisto: 1937

405/1937
Laki lisäys vuoden 1937 tulo- ja menoarvioon.
404/1937
Laki itsenäiseksi lunastetun mäkitupa-alueen ja asuntotilan aitausvelvollisuudesta
402/1937
Laki lisäyksiä ja muutoksia vuoden 1937 tulo- ja menoarvioon.
401/1937
Asetus Kreikan kanssa tehdyn maksusopimuksen voimaansaattamisesta.
400/1937
Asetus luvan hankkimisesta eräiden huvitusten järjestämiseen ja peliautomaattien pitämiseen
394/1937
Päätös äitiysavustuslain 2 §:ssä mainitusta tulojen enimmäismäärästä eri kuntaryhmissä
393/1937
Asetus äitiysavustuslain toimeenpanosta
392/1937
Asetus joka sisältää kansaneläkelaitoksen ohjesäännön
391/1937
Asetus Viron kanssa tehdyssä toisessa lisäkauppasopimuksessa määrättyjen vientikiintiöiden jakamisesta
390/1937
Asetus Viron kanssa tehdyn toisen lisäkauppasopimuksen voimaansaattamisesta
389/1937
Laki eräisen Suomen-Viron kauppa- ja merenkulkusopimuksen toisen lisäsopimuksen säännösten hyväksymisestä
388/1937
Laki itsenäisyyspäivän viettämisestä yleisenä juhla- ja vapaapäivänä
385/1937
Päätös merimieskatselmuksesta ja merimiesten luetteloimisesta annetun lain täytäntöönpanosta
384/1937
Päätös merimieshuoneiden lakkauttamisesta annetun lain täytäntöönpanosta
383/1937
Päätös merimiesten avustusrahaston hallinnosta ja hoidosta
382/1937
Asetus merimieskatselmusmiehelle maksettavista palkkioista ja lunastuksista
379/1937
Päätös jonka mukaan F.Å. A:s pensionskassa nimisen säätiön maksettavaa eläkettä ei saa eläkkeensaajan velasta ulosmitata eikä panna takavarikkoon
378/1937
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisestä pikatiedotusliikenteestä tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
376/1937
Asetus Suomen, Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan välisen, eri maiden tapaturmavakuutuslainsäädännön soveltamista niissä tapauksissa, jolloin jonkin sopimusmaan työnantaja harjoittaa toimintaa tai käyttää työntekijöitä toisessa sopimusmaassa, koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
375/1937
Asetus Suomen Pankin oikeuttamisesta poikkeamaan ohjesääntönsä 8 §:n 1 momentin säännöksistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.