Säädösmuutosten hakemisto: 1936

29/1936
Asetus Porvoon kuuromykkäinkoulun yhden opettajan viran lakkauttamisesta
28/1936
Asetus nuoremman hallintosihteerin viran perustamisesta Korkeimpaan hallinto-oikeuteen
27/1936
Asetus uusien nuoremman insinöörin virkojen perustamisesta tie- ja vesirakennushallintoon
26/1936
Asetus uuden apulaisammattientarkastajan viran perustamisesta Sortavalan piiriin sekä yhden uuden työläistarkastajan viran perustamisesta Helsingin piiriin
25/1936
Asetus sosialiministeriön eräiden virkojen perustamisesta sekä toisten lakkauttamisesta
24/1936
Asetus eräiden toimien perustamisesta merenkulkulaitokseen
23/1936
Asetus kauppa- ja teollisuusministeriön yhden ylimääräisen tutkijainsinöörintoimen muuttamisesta vakinaiseksi viraksi.
22/1936
Asetus yhden kasvinviljelyskoeaseman johtajan viran perustamisesta
21/1936
Asetus eräiden maataloushallinnon virkojen ja toimien perustamisesta ja muuttamisesta
20/1936
Asetus valtion eläinlääkintölaboratorion kahden laboratorioapulaisen toimen muuttamisesta laborantin toimiksi
19/1936
Asetus sotatalousosaston perustamisesta puolustusministeriöön
18/1936
Päätös sisäasiainministeriön tilitoimiston tililaitoksesta ja alitilittäjistä
17/1936
Päätös eräiden kotieläinhoidon tuotteiden hintojen vakiinnuttamiseksi vuonna 1936 maksettavista palkkioista
16/1936
Asetus Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
15/1936
Laki eräiden Saksan kanssa veroasioissa annettavasta oikeussuojasta ja oikeusavusta tehtyyn sopimukseen sisältyvien säännösten hyväksymisestä
14/1936
Asetus Saksan kanssa kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemisestä välittömien verojen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattamisesta
13/1936
Laki eräiden Saksan kanssa kaksinkertaisen verotuksen ehkäisemisestä välittömien verojen alalla tehtyyn sopimukseen sisältyvien säännösten hyväksymisestä
12/1936
Päätös Rumaniaan menevien maksujen suorittamisesta
11/1936
Asetus pienviljelijäin sonninpitoyhdistyksille ja -osuuskunnille sekä karjantarkastusyhdistyksille annettavien valtionavustusten perusteista
9/1936
Päätös valtion tapaturmatoimiston asiamiehistä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.