Säädösmuutosten hakemisto: 1933

298/1933
Asetus Suomen sekä Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistyneen kuningaskunnan postihallintojen välillä tehdyn, postipakettien vaihtoa koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
297/1933
Asetus patentista 21 päivänä tammikuuta 1898 annetun julistuksen muuttamisesta
296/1933
Laki vähittäismaksukaupasta
295/1933
Päätös kuntien työlaitosten valtionavun myöntämisen ehdoista.
294/1933
Päätös kuntien köyhäinhoitolaitosten rakennuspiirustusten vahvistamisesta ja sanottujen laitosten käytettäväksi hyväksymisestä.
291/1933
Päätös yleisradiovastaanottoa tarkoittavista laitteista ja luvista
290/1933
Asetus Oslossa 22 päivänä joulukuuta 1930 allekirjoitetun, taloudellista lähentymistä tarkoittavan sopimuksen voimaansaattamisesta
289/1933
Asetus valtiontakuun myöntämisestä Suomen Asuntohypoteekkipankin ulkomaisille obligatiolainoille
288/1933
Asetus Suomen ja Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppasopimuksen voimaansaattamisesta
287/1933
Laki eräiden Suomen ja Ison-Britannian sekä Pohjois-Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppasopimuksen säännösten hyväksymisestä
286/1933
Asetus maaliskuun 7 päivänä 1925 erinäisten tavarain maahantuonnista annetun asetuksen kumoamisesta
283/1933
Asetus köyhäinhoidon korvausta ja työvelvollisen työlaitokseen toimittamista koskevan vaatimuksen tiedoksiannosta sekä työvelvollisia koskevasta etsintäkuulutuksesta.
281/1933
Päätös eläinten ruokinnassa käytettäväksi myydyn tai myytäväksi tarjotun presipitaatin nimittämisestä
280/1933
Asetus farmaseuttisesta opetuksesta 26.1.1897 annetun asetuksen muuttamisesta
279/1933
Laki lisäys vuoden 1933 tulo- ja menoarvioon.
278/1933
Asetus korvauksen antamisesta vuonna 1918 Venäjällä palvelleille Suomen valtion virkailijoille heidän silloin syttyneen sodan johdosta menettämästään irtaimesta omaisuudesta.
276/1933
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin ja eduskunnan oikeusasiamiehen tehtävien jaon perusteista
275/1933
Laki valtioneuvoston oikeuskanslerin vapauttamisesta eräistä tehtävistä
273/1933
Asetus geodeettisesta laitoksesta
272/1933
Asetus ilmatieteellisestä keskuslaitoksesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.