Säädösmuutosten hakemisto: 1932

264/1932
Asetus eräiden metsähallituksen toimien lakkauttamisesta
263/1932
Laki lisäys vuoden 1932 tulo- ja menoarvioon.
261/1932
Päätös rukiintuontihinnan vahvistamisesta
258/1932
Päätös leimaverolain soveltamisesta ulkoasiainhallinnon alalla annettaviin arvonimiin.
256/1932
eräiden kieltolakirikoksista ja juopumuksesta tuomittujen henkilöiden armahtamisesta
255/1932
Asetus pätevyysehdoista valtion oppikoulujen voimistelun ja terveysopin nuoremman lehtorin ja opettajan virkoihin
253/1932
Asetus ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevain viran tai pysyväisen toimen haltijain velvollisuudesta siirtyä toiseen virkaan tai pysyväiseen toimeen annetun lain soveltamisesta
252/1932
Päätös rakennuspiirustuksista
251/1932
Päätös eräistä huonerakenteista
250/1932
Päätös Pitkässärannassa olevan Pusunsalmen kääntösillan liikennöimisestä
249/1932
Asetus hyökkäämättömyydestä ja riitojen rauhanomaisesta ratkaisusta samoinkuin sovittelumenettelystä Suomen ja Sosialististen Neuvostotasavaltain Liiton kesken tehtyjen sopimusten voimaansaattamisesta
246/1932
Asetus eräiden rahalaitosten oikeudesta pitää shekkitiliä
244/1932
Shekkilaki
242/1932
Vekselilaki
241/1932
Päätös margariinivalmistelain soveltamisesta
240/1932
Margariinivalmistelaki
239/1932
Poronhoitolaki
238/1932
Päätös palkkauksen vahvistamisesta Kotkan kaupungin kaupunginvoudille
237/1932
Asetus tasavallan suojelulakiin perustuvasta vangitsemisesta eräissä tapauksissa
236/1932
Asetus Turun lääninsairaalan mielisairaiden vastaanottolaitoksen lääkärin viran sekä erinäisten toimien lakkauttamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.