Säädösmuutosten hakemisto: 1932

235/1932
Asetus maanmittauspalkkion vähentämisestä vuoden 1932 aikana
234/1932
Asetus Suomen ja Belgian välisen, rikoksentekijäin luovuttamista ja virka-apua rikosasioissa koskevan sopimuksen lisäsopimuksen voimaansaattamisesta
233/1932
Asetus Suomen ja Puolan välisen, sosiaalista avustusta koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta
232/1932
I ilmoitus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta Roomassa vuonna 1928 uusitun Bernin-sopimuksen soveltamisalasta.
231/1932
Asetus Suomen yhtymisestä vuonna 1928 Roomassa uusittuun Bernin- sopimukseen kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamiseksi
229/1932
Päätös erinäisten tilojen ja alueiden siirtämisestä Hollolan kunnasta Lahden kaupunkiin
228/1932
Päätös Suomen Vapaa Evankelis-Luterilainen Kirkko-nimisen uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksen 7 §:n 1 momentin muuttamisesta
227/1932
Asetus Suomen ja Turkin välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen voimaansaattamisesta
226/1932
maatalousministeriölle annetusta vallasta myöntää lievennyksiä lihantarkastuslain nojalla annettujen asetusten määräyksistä
225/1932
Asetus valtion lihantarkastuslaitoksista
224/1932
Asetus Hanhipaaden majakan majakkamestarinviran ja majakanvartijan tointen lakkauttamisesta
223/1932
Päätös postisäästöpankin talletuskoron alentamisesta
220/1932
Laki asevelvollisuuslain voimaanpanemisesta
219/1932
Asevelvollisuuslaki
218/1932
Asetus kansainvälisen työkonferenssin 1929 hyväksymän, aluksilla kuljetettavien raskaiden kollien painon merkitsemistä koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta.
217/1932
Laki aluksilla kuljetettavien raskaiden kollien painon merkitsemisestä
216/1932
Päätös rukiintuontihinnan vahvistamisesta
215/1932
Päätös eräiden Mikkelin kaupungin viranhaltijain palkkojen suorittamisesta vuoden 1932 aikana alennetuin määrin
214/1932
I Suomessa voimaan saatettujen kansainvälisten yleissopimusten soveltamisalasta 1 päivänä tammikuuta 1932
213/1932
Päätös Suomen ja Suurbritannian ja Irlannin Yhdistyneen Kuningaskunnan välisen kauppa- ja merenkulkusopimuksen 23 artiklan 2 kohdan ja 24 artiklan soveltamisesta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.